Rozsah pojištění

   

Pojistná nebezpečí

Limity pojistného plnění

   

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

 
   

ambulantní lékařské ošetření

bez limitu

léky a další zdravotnický materiál

bez limitu

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez limitu

léčba, diagnostika a operace

bez limitu

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez limitu

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

bez limitu

akutní zubní ošetření

10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného

max. 5 dní/2000 Kč den

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)

1 500 000 Kč

repatriace související s terorismem

1 500 000 Kč

   

Úrazové pojištění

Pojistná částka

   

smrt následkem úrazu

200 000 Kč

trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky

400 000 Kč

denní odškodné za dobu nezbytného léčení

100 Kč

   

Pojištění zavazadel

 
   

všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného

20 000 Kč

na škodu na jedné věci

10 000 Kč 25 000 Kč

na všechny škody na cennostech

10 000 Kč

na jednu cennost

5 000 Kč 10 500 Kč

na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla

10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla

5 000 Kč 7 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení

max.1 000 Kč/den/ max. 5 000 Kč

   

Pojištění odpovědnosti za škodu

 
   

odpovědnost za škodu na životě a zdraví

2 000 000 Kč

odpovědnost za škodu na věci

1 000 000 Kč

škody následné

100 000 Kč

škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na

 

majetku

20 000 Kč

spoluúčast

5 000 Kč

   

Doplňkové asistenční služby

 
   

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb

35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35 000 Kč

náhradní pracovník

35 000 Kč

opatrovník

35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů

5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

5 000 Kč

   

Pojištění stornovacích poplatků – podle zvolené varianty

 
 

50 000 Kč

 

40 000 Kč

 

20 000 Kč

   

samostatné pojištění stornovacích poplatků

2,5 % z ceny cestovní služby

spoluúčast

20%